ตำนาน “สิงโตคู่ที่เมืองจันท์”

ตำนาน “สิงโตคู่ที่เมืองจันท์”

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสิงโต แต่ที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีมีตำนานกล่าวอ้างว่าสถานที่แห่งนี้มีสิงโตอาศัยอยู่ (อาจนำเข้าจากอินเดียหรือแอฟริกา?) และกลายเป็นที่มาหินก้อนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับสิงโต เป็นจุดสำคัญของนักเดินเรือโบราณตามที่ระบุในตำราว่า

“ตำนานสิงโตคู่หนึ่งที่แหลมสิงห์มาจากภูเขาที่ชื่อว่า ‘เขาแหลมสิงห์’ ตั้งอยู่ที่ปากน้ำของจันทบุรีที่เรียกชื่อของภูเขาว่าแหลมสิงห์เนื่องจากด้านหน้าเขามีหินเป็นแก่งเกาะยื่นออกไปในทะเล ในหมู่หินนี้มีอยู่ 2 ก้อนลักษณะเหมือนสิงโตมีรูปร่างเหมือนทั้งหัว ลำตัว หาง มีเท้าและดวงตาลำตัวยาว 6 เมตรกว้าง 1.5 เมตรสูง 2.5 เมตรจากพื้นทะเล ยืนอยู่ด้วยกันล้ำไปในทะเล สิงโตคู่นี้เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของชาวประมงตำนานโบราณกล่าวว่าแต่ก่อนไม่มีสิงโตคู่นี้มาก่อน แต่มีการกล่าวกันว่าบนภูเขาแหลมสิงห์มีสิงโตจริงๆคู่หนึ่งซึ่งสิงโตตัวผู้ตัวเมียนี้มักจะไปด้วยกันตลอดและอาบน้ำ ด้วยกันทุกวัน

ต่อมาชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งโจมตีสิงโต โดยการใช้วัตถุระเบิดชนิดหนึ่งสิงโตตัวหนึ่งไม่รอดอีกตัวหนึ่งวิ่งหนีลงทะเลได้ทัน ตัวที่หนีลงทะเลเมื่อตายไปในน้ำเขากลายเป็นสิงโตศิลาและยืนอยู่ข้างริมทะเล ส่วนอีกตัวที่เสียชีวิตฑโดยละเบิด มีเพียงซากปรักหักพังของหินที่ตั้งอยู่ข้างศิลาตัวใหญ่ พอที่จะสังเกตเค้าโครงสิงโต “(คณะกรรมการเอกสารและจดหมายเหตุฯ 6 ครั้ง 5 ธันวาคม 2542 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติอำเภอที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือหน้า 58-59)

และมีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวว่า “แหลมสิงห์เป็นชื่อของภูเขาที่ทอดยาวออกไปในทะเลเป็นแหลม ตรงปลายแหลมมีหินซ้อนกันเป็นกลุ่มก้อนเมื่อมองจากทะเลจะดูเหมือน สิงโตสองตัวยืนอยู่ ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกแหลมนี้ว่า “แหลมสิงห์” ระหว่างที่ฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีใช้หินที่ดูเหมือนสิงโตเป็นเป้าหมายในการทดสอบปืนจนกระทั่งส่วนหนึ่งของหินแตกสลาย ส่วนที่เหลือซึ่งคล้ายกับหัวสิงโต ตกลงไปในน้ำ “(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางกรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. หน้า 7241)

Although Thailand is not a natural habitat for lions But in Laem Sing, Chanthaburi province, there are legends claiming that this place has a lion. (May be imported from India or Africa?) And became a large stone that resembles a lion. Is an important point for ancient sailors, as stated in the text:

“A legend of a pair of lions from Laem Sing from a mountain called ‘Khao Laem Singh’ is located at the mouth of Chanthaburi, known by the name of the mountain as Laem Singh, because in front of the mountain there is a rocky island extending out into the sea Among these rocks are two lions that look like a lion, shaped like the head, body, tail, feet and eyes. The body is 6 meters long, 1.5 meters wide and 2.5 meters high from the sea floor. Standing together advancing into the sea The lion is highly respected by the fishermen. Ancient legends say that before this lion was not available But it is said that on the mountain, Laem Singh has a pair of real lions, which this male lion often goes together and showers. Together every day.

Next, a group of French people attack a lion. By using one type of explosive device, one lion could not survive and another ran away into the sea in time. He escaped into the sea when he died. He became a stone lion and stood by the sea. The other was dead by day. Only the stone ruins that stood beside the large stone Enough to observe the lion’s outline “(Committee on Documents and Archives, 6 times, 5 December 1999, local history History of important districts in the history of the eastern and northeastern regions, pages 58-59).

ตำนาน “สิงโตคู่ที่เมืองจันท์”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com