คำสาปตีมูร์ มหาขุนศึกชาวเติร์ก

คำสาปตีมูร์ มหาขุนศึกชาวเติร์ก

ตีมูร์ ขุนศึกชาวเติร์กสมัยศตวรรษที่ 14 มีส่วนรับผิดชอบการเสียชีวิตมากกว่า 17 ล้านคน (หรือประมาณ 5% ของประชากรโลก) เขายังเป็นที่รู้จักในนามผู้สร้างปิรามิดโดยใช้กะโหลกศีรษะมนุษย์ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นรเหตุผลที่เราไม่ควรเข้าหา แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วกว่า 500 ปี แต่นี่ยังไม่ได้พูดถึงหลุมศพของเขาที่จารึกด้วยคำว่า ” ทั้งโลกจักต้องสะเทือน เมื่อข้าฟื้นจากความตาย “

ในเดือนมิถุนายนปี 1941 Mikhail Gerasimov นักมนุษยวิทยาโซเวียตขุดลงไปในหลุมฝังศพของขุนศึกคนนี้ และยังเอากระโหลกศรีษะของตีมูร์มาด้วย อีกสองวันต่อมาเยอรมนีโจมตีสหภาพโซเวียตทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 1942 ตีมูร์ ได้รับการฝังอีกครั้งตามประเพณีอิสลามแบบเต็มรูปแบบ ไม่นานก่อนที่ชัยชนะของโซเวียตในการต่อสู้
ที่สตาลินกราด

ติมูร์ มีชีวิตอยู่ในปี 1336 ถึงกุมภาพันธ์ 1405 ชาวตะวันตกรูจักในฐานะ Tamerlane เป็นขุนพลเลือดผสมระหว่างชาวมองโกลและชาวเติร์ก และเอาชนะมาได้ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง และยังเป็นผู้ก่อตั้งจักรวรรดิตีมูร์ และ ราชวงศ์ติมูร์ ซึ่งจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 1857 เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในชื่อ ติมูร์อีแลง ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียหมายถึง
Timur the Lame เพราะเขาได้รับบาดเจ็บซึ่งขาดในการสู้รบครั้งหนึ่งหลังจาก ติมูร์ แต่งงานกับพระราชวงศ์แห่ง เจงกีสข่าน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Timur Gukani ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียที่ดัดแปลงมาจาก มองโกล คำว่า kurugan หมายถึงลูกเขย นักประวัติศาสตร์ประเมินว่ามากกว่า 17 ล้านคนเสียชีวิตเนื่องจากชัยชนะของ ติมูร์

ติมูร์ มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิมองโกลอีกครั้ง แต่แล้ว ติมูร์ เป็นบุคคลที่ทำให้จักรวรรดิโกลเดนฮอร์ด จักรวรรดิย่อยของจักรวรรดิมองโกลพบกับความย่อยยับ พบกับภัยพิบัติระดับที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีกต่อไป ติมูร์ เป็นผู้ชนะของ Tokhtamysh ข่านซึ่งเป็นคนสุดท้ายของ
โกลเดนฮอร์ด และถึงแม้ว่าติมูร์เองเป็นนักรบมุสลิม แต่สงครามที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จัก กลับเป็นสงครามกับอาณาจักรมุสลิมหลายแห่ง

เขาเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้กับจักรวรรดิจีนในช่วงราชวงศ์หมิง อย่างไรก็ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าเขามีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน และลูกชายของเขา Shah Rukh เดินทางไปจีนในปี ค.ศ. 1420 ติมูร์ เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง เพราะเขาเป็นผู้สนับสนุนศิลปะที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังเป็นที่ทำลายล้างของศิลปะและการเรียนรู้หลายสถานที่เช่น กรุงเดลี, แบกแดด และ ดามัสกัส

The 14th century Ottoman warlord Timur is responsible for the deaths of more than 17 million people (or about 5% of the world’s population). He is also known as the creator of a pyramid using a human skull. For these reasons, we should not be approached. Although he has died more than 500 years, this is not to mention his grave inscribed with the words “The whole world must be shaken. When I recover from the dead. “

In June 1941, Mikhail Gerasimov, a Soviet anthropologist, dug down the warlord’s grave. And also brought Thimur’s skull Two days later, Germany attacked the Soviet Union, resulting in the deaths of millions. Later, in November 1942, Tiemir was buried again according to the full Islamic tradition. Shortly before the Soviet victory in the fight
at Stalingrad

Timur lived from 1336 to February 1405. Westerners became known as Tamerlane, a mixed bloodthirsty Mongol and Turks. And conquered most of Western Asia and Central Asia And also the founder of the Timur Empire and Timur dynasty Which will continue until 1857, best known as the Persian term Timur Elan, meaning
Timur the Lame because he was wounded in a battle after Timur. Married to the royal family of Genghis Khan, changed the name to Timur Gukani, a Persian language adapted from Mongol. The word kurugan means son-in-law. Historians estimate that more than 17 million people have died due to Timur’s victory.

คำสาปตีมูร์ มหาขุนศึกชาวเติร์ก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com