พิธี ฝังคนเป็น สร้างเสาหลักเมือง

พิธี ฝังคนเป็น สร้างเสาหลักเมือง

บันทึกนี้เป็นตำนาน อิน จัน มั่น คง ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยก่อนเชื่อกันว่าพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้าน สร้างเมือง ต้องฝังอายถรรพ์สี่ประตูเมือง เป็นการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราสาท

ต้องเอาคนที่ยังมีชีวิตฝังลงในหลุม เพื่อให้คนเหล่านั้นเฝ้าทวารมหาปราสาทบ้านเมือง เชื่อกันว่าป้องกันศัตรู และโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมือง โดยการทำพิธีนั้น ต้องใช้คนชื่อ อิน จัน มั่น คง มาฝังในหลุมถึงจะศักดิ์สิทธิ์

ในการตามหาคนที่มีชื่อดังกล่าวโดยการขานเรียก ชื่อ อิน จัน มั่น คง ถ้าใครขานรับก็โชคร้ายไป ก็จะถูกนำตัวไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองจะมีเสาคานใหญ่ชักขึ้นอยู่สูงเหนือหลุม ก่อนถึงการทำพิธีที่ทารุณนี้จะให้ผู้โชคร้ายกินให้อิ่มหนำสำราญ และพาไปที่หลุมและตัดเชือกปล่อยท่อนซุงที่อยู่เหนือหลุมลงมาทับร่างบี้แบนอยู่ในหลุม เชื่อกันว่าผู้ที่ตายในหลุมนั้นเป็นผีอารักษ์ หรือเรียกว่า ผีราษฎร

Burying people to build city pillars

This record is a legend. In Chan Man probably mentioned the story that has been passed down since the Ayutthaya period. In the olden days, it was believed that the ritual of building a city or building a house in the city had to be buried in four gates.

Is buried pillars of the city pillar and the Great Castle Have to live the person buried in the hole In order for those people to guard the great castle Believed to protect against enemies And disease and not to be caused to the King, the ruler of the country By performing that ceremony Must use someone named Injun Man, probably buried in the pit to be sacred.

In searching for such a person by calling Inchan Mankong’s name, if anyone responds, it is unlucky. Will be buried in the hole. The pillar will have a big beam above the hole Before the inhumane ritual will allow the unfortunate to eat to the full. And take to the hole and cut the rope, letting the log above the hole down to crush the body in the hole It is believed that those who have died in the pit are considered ghosts of the Aruk or the ghosts.

พิธี ฝังคนเป็น สร้างเสาหลักเมือง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com