ประตูสู่นรก

ประตูสู่นรก

“ประตูสู่นรก” แห่งเติร์กเมนิสถานที่นี้ยังคงมีไฟติดอยู่ตลอดนานกว่า 41 ปี ที่ผ่านมาแม้มีคำสั่งให้ปิดหลุม 2 ปีที่ผ่านมา ปธน. ได้สั่งให้ปิด หลุมปีศาจไปแล้ว …

เมื่อวันที่ 14 กันยายนแท็บลอยด์ผู้สูงศักดิ์เปิดเผยภาพปาฏิหาริย์ในโลกมนุษย์ รู้จักกันในนามว่า “ประตูสู่นรก” หลุมขนาดใหญ่ที่ถูกเผาทำลายเป็นเวลา 41 ปีหลุมเกิดขึ้นกลางทะเลทราย คาราคุม เติร์กเมนิสถานแห่งเอเชียกลาง

หลุมเกิดจากนักธรณีวิทยาโซเวียต พยายามที่จะหาก๊าซธรรมชาติในปี 1971 แต่พื้นดินเหนือพื้นที่ขุดเจาะทรุดตัวลงจนกระทั่งหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เมตรและพบก๊าซพิษกระจายดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะจุดไฟเผาซึ่งในขั้นต้นคาดว่าจะดับเองภายใน 1-2 วัน แต่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะวันนี้เปลวไฟยังคงติดถึงทุกวันนี้

ประตูสู่นรกอยู่ใกล้หมู่บ้านเดอร์เวเซ มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 350 คนที่อยู่ห่างจากทางเหนือของกรุงแอชกาแบท เมืองหลวงของเติร์กเมนิสถานประมาณ 260 กิโลเมตร ในเดือนเมษายน 2010 ประธานาธิบดี กูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ มาเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว มีคำสั่งให้ปิดหลุมนรก แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Gateway to Hell

The “Gate to Hell” of Turkmenistan. This place has remained lit for more than 41 years, despite the order to close the hole. 2 years ago, Pres. ordered to close The devil’s hole has gone …

On September 14, the noble tabloid revealed a picture of miracles in the human world. Known as The “Gateway to Hell”, a large hole that has been burned for 41 years, broke out in the middle of Central Asia’s Karakum Desert.

Hole originated from Soviet geologist Tried to find natural gas in 1971, but the ground above the drilling area collapsed until a large hole with a diameter of 70 meters and found toxic gas distribution, so decided to set fire to, which initially was expected to self-extinguish Within 1-2 days, but not as expected because today the flame is still lit to this day.

Gateway to Hell, near the village of Derves There are approximately 350 people living away from the north of Ashgabat. The capital city of Turkmenistan is about 260 kilometers. In April 2010, President Gurban Guliyevi Beer Muhamedov Come to visit the said place Ordered to close the hell pit But until now, nothing has changed.

ประตูสู่นรก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com