ตำนาน เยติ

ตำนาน เยติ

เยติปรากฏตัวในวัฒนธรรมเชอร์ปามาเป็นเวลานาน ซึ่งถูกกล่าวถึงในเรื่องราวและเพลงพื้นเมือง และ เรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับมันกับผู้ที่ได้พบเจอเยติ นอกจากนี้ก็ยังปรากฏในศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายานทิเบต มันปรากฏเป็นภาพในพรมทิเบตแขวนอยู่บนผนังเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดลามะอายุมากกว่า 400 ปี ภาพสัตว์ประหลาดมีขนดกที่มุมของภาพและในมือมีกะโหลกศีรษะมนุษย์ และตอนนี้มีบางสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นศีรษะของเยตินั้นได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีในวัดลามะในคุมจุง เยติถือว่าเป็นสัตว์แปลกที่ถูกพูดถึงยาวนาน กว่าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกันอื่น ๆ ที่พบในส่วนอื่น ๆ ของโลกเช่น บิ๊กฟุต หรือ
ซาสควาทช์ ในอเมริกาเหนือ ในออสเตรเลียหรืออัลมาส์ ในเอเชียกลาง แต่หลักฐานเกี่ยวกับ Yeti เมื่อเปรียบเทียบกับ Bigfoot นั้นน้อยกว่ามาก แต่มีหลายกรณีที่บ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นสัตว์ที่ดุร้าย

เยติเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความสูงใหญ่ 2 เมตร กึ่งมนุษย์กึ่งลิง ไม่มีหางมีขนสีน้ำตาลแดง (เป็นสีขาวเมื่อปกคลุมไปด้วยหิมะ) มีความสงบและรักธรรมชาติเยติอาศัยอยู่เป็นเวลานานในความเชื่อของคนเชอร์ปา เมื่อชาวตะวันตกเริ่มเข้าสู่ภูมิภาคนี้เริ่มมีการตามล่าและค้นคว้าเกี่ยวกับ Yeti ซึ่งได้พบหลักฐานการมีอยู่ของ Yeti จำนวนมาก รอยเท้า ขน และ อุจจาระ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่พบเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นนักปีนเขา

Yeti has appeared in the Sherpa culture for a long time. Which is mentioned in the stories and folk songs and stories told about it with those who met Yeti In addition, it also appears in the art of Mahayana Buddhism in Tibet. It appears as a picture of a Tibetan tapestry hanging on the wall like a mural of a Lama temple more than 400 years old.

The picture shows a hairy monster at the corner of the picture and in his hand is a human skull. And now something believed to be the head of Yeti is well preserved in the Lama Temple in Khumjung. Yeti are considered strange animals that have been spoken for a long time. Than other similar animals found in other parts of the world, such as Sasquatch or Saskatchewan In north america In Australia or Alma in Central Asia, but the evidence for the Yeti compared to Bigfoot is much less. But there are many cases that indicate they are fierce animals.

Yeti is a monster that is 2 meters high, half human, half monkey. No tail, reddish-brown hair (Is white when covered with snow) is calm and loves nature. Yeti lived for a long time in the belief of the Sherpa people When Westerners began to enter this region, they began to hunt and research the Yeti, which found evidence of the existence of Yeti, many footprints, fur and feces, most of which were seen by climbers.

ตำนาน เยติ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com