สุลต่าน มหาเศรษฐีที่รวยสุดในประวัติศาสตร์โลก

สุลต่าน มหาเศรษฐีที่รวยสุดในประวัติศาสตร์โลก

เราได้เรียนรู้ว่าในประวัติศาสตร์โลกมีมหาเศรษฐีที่รวยสุดในโลกจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Bill Gates หรือ Warren Buffett หรือ Steve Jobs ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมถึง Carlos Slim ผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกปี 2555

จัดอันดับโดย Forbes (สินทรัพย์โดยประมาณ 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ)
แต่คนเหล่านี้ยังอาจไม่ร่ำรวยกับเท่าสุลต่าน Mansa Musa ที่1 พระองค์ทรัพย์สินจำนวน 400,000 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สุลต่าน Mansa Musa ที่1

Mansa Musa ผู้ปกครองจักรวรรดิมาลีแอฟริกาตะวันตก 1312-1337
อาศัยอยู่ในมาลีสุลต่าน คลุมครึ่งหนึ่งของการผลิตทองคำและการผลิคเกลือสู่โลกในตอนนั้นโดยรวมสินทรัพย์ของเขามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 400,000,000,000

ทุกวันนี้อาณาจักรที่พระองค์ปกครองอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของกานาและทิมบุกตู ประเทศมาลีมาลี

การจัดอันดับคนที่เป็นมหาเศรษฐีที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ดังนั้นจำเป็นต้องปรับค่าเงินในอดีตให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อใช้การวัดเดียวกันโดยใช้อัตราเงินเฟ้อเป็นการแก้ไขสกุลเงิน
ตัวอย่างเช่น

อัตราเงินเฟ้อที่ 2199.6% ถูกนำมาใช้เพื่อปรับ 100 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1913 เป็น 2,299.63 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555

เมื่อปรับค่าเงินในอดีตเป็นปัจจุบันใครจะเชื่อใน 1,000 ปีที่ผ่านมามีเพียง 3 คนที่เป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนที่เหลืออีก 22 คนคือความร่ำรวยในอดีตที่เสียชีวิตไปแล้ว

เมื่อประสบความสำเร็จในการปรับค่าเงินคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกคือสุลต่าน
Mansa Musa ซึ่งเป็นกษัตริย์สูงสุดของราชวงศ์มาลีที่ปกครองในแอฟริกาตะวันตกกานาและ ทิมบุกตู ประเทศมาลีในตอนนี้

โดยประมาณแล้วว่าสุลต่านแมนซามูซามีสินทรัพย์รวม 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (เมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบัน 12 ล้านล้านบาท)
สุลต่าน Mansa Musa เกิดเมื่อปี 1280 สวรรคตในปี 1331 ความร่ำรวยของพระองค์มาจากปริมาณเกลือและทองคำครึ่งหนึ่งที่ผลิตทั้งโลก

Empire of mali มีความมั่งคั่งจาก 1200 CE จนถึงสิ้นปี 1400

The richest sultan in world history.

We have learned that the world’s wealthiest people today, whether Bill Gates or Warren Buffett or Steve Jobs at the end, including Carlos Slim, the richest man in the world in 2012.

Ranked by Forbes (estimated assets of $ 6,900 million).
But these people may still not be rich with Sultan Mansamusa. I didn’t receive $ 400 billion of assets.

Sultan Mansamusa 1

Mansa Musa, ruler of the Mali West African empire 1312-1337
Had lived in Mali, the Sultan oversaw half of the production of gold and salt to the world at that time, with his total assets worth at least $ 400 billion.

Today, his empire is home to Ghana and Timbutakumalee.

Ranking of the richest people in the history of the world. Therefore, it is necessary to adjust the currency in the past to be more current in order to use the same measurement, using inflation as a currency correction.
For example,
Inflation at 2199.6% was used to adjust $ 100 million in 1913 to $ 2,299.63 billion in 2012.

When adjusting the currency in the past to the present, who would believe in 1,000 years ago, only 3 billion billionaires are still alive. The remaining 22 are the riches that have passed away.

When succeeding in currency adjustment, the richest man in the history of the world is Sultan Mansamusa, the highest king of the Mali dynasty that ruled in West Africa, Ghana and Tim Bu Thumali today.

สุลต่าน มหาเศรษฐีที่รวยสุดในประวัติศาสตร์โลก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com