อีรอส (Eros)

อีรอส (Eros)

อีรอส (Eros) กามเทพแผลงศรรัก

เทพอีรอส (Eros) ของกรีก หรือ เทพคิวปิด (Cupid) หรือ เทพอามอร์ (Amor) ของโรมัน ซึ่งเป็นกามเทพ หรือเทพแห่งความรัก ลักษณะที่เราคุ้นเคยก็คือ เทวดาเด็กมีปีกสีขาว ถือธนูคอยยิงศรให้คนเกิดความรักต่อกัน

ตำนานเล่าความเป็นมาของเทพเจ้าองค์นี้ต่างๆ กันไปคิเคโร (Cicero) ได้เล่าไว้ 3 ทางด้วยกัน ทางหนึ่งว่าเป็นโอรสของเมอร์คิวรี (เฮอร์มีส) และ เทพีไดอานา (อาร์ทีมิส) อีกทางหนึ่งว่า โอรสของเมอร์คิวรี และวีนัส (อโฟรไดท์) และอีกทางหนึ่งว่า เป็นโอรสของมาร์ส (เอรีส ตามปกรณัม ของกรีก) และวีนัส ขณะที่ในเธโอโกนี ของเฮสิออด ซึ่งเป็น ตำราเทวศาสตร์ (theoography) ที่เก่าแก่ที่สุดของกรีกโบราณระบุว่า คิวปิดถูกสร้างขึ้นมา พร้อมกับเคออสและโลก ในตำราเกี่ยวกับเทพเจ้าโบราณโดยทั่วไป ระบุ ว่ามีคิวปิดสององค์ หรือสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งว่า เป็นโอรสของจูปิเตอร์ (เซอุส หรือ ซุส) และวีนัส อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นโอรสของนิกซ์ และเอเรบุส

แต่ส่วนใหญ่ในตำนานการกำเนิดของคิวปิด บอกไว้ว่า เทพีวีนัสหรือ เอโฟรไดท์ได้ลักลอบเป็นชู้กับเทพสงคราม เอรีส (เนื่องจากฝ่ายหญิง ได้สมรสแล้วกับเฮเฟสทัส เทพแห่งการช่าง แต่เทพีวีนัสไม่พอใจ เพราะเทพ สวามีเอาแต่ขลุกตัวอยู่กับงานของตน อีกอย่างพระนางก็พอใจเทพเอรีสมาแต่แรก แต่ที่ได้แต่งงานกับเทพเฮเฟสทัส เพราะเทพซุสยกพระนางให้ เป็นรางวัลแก่เทพเฮเฟสทัส) จนกระทั่งมีโอรสให้นามว่า คิวปิด หรืออีรอส

ตามตำนานแล้ว เทพคิวปิดจะอยู่ใกล้ชิดกับเทพีวีนัสผู้เป็นมา อยู่เสมอ ซึ่งอาจเทียบเคียงในเชิงอุปมาอุปไมยได้ว่า เมื่อมีความงาม ซึ่ง จะตามมาด้วยความใคร่และความรัก

อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกนั้น เทพคิวปิดไม่ยอมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป ยังคงเป็นเด็กอยู่เสมอ ทำให้เทพีวีนัสเกิดความ กังวลใจ จึงไปปรึกษากับเทพีธีมิส เทพีแห่งความยุติธรรมว่า ควรทำอย่างไร คิวปิดจึงจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้รับคำตอบว่า ที่คิวปิดไม่ยอมโต เป็นเพราะขาดเพื่อนเล่นแก้เหงา ต่อมาไม่ช้าไม่นาน เทพีวีนัสก็ได้กำเนิด โอรสอีกองค์หนึ่งชื่อ แอนตีรอส (Anteros) ซึ่งมีบิดาคือเทพมาร์ส เมื่อมี น้องเป็นเพื่อนเล่น กามเทพคิวปิดจึงเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงาม ส่วนเทพ แอนตีรอสนั้นถือกันว่า เป็นเทพที่บันดาลให้เกิดความรักตอบด้วย ตรงนี้ ตีความได้ว่า ความรักที่ก่อกำเนิดขึ้นนั้นจะบรรลุผล จะต้องได้รับความรัก ตอบ เมื่อครบทั้งสองทาง ความรักนั้นจึงจะสมบูรณ์

Eros Cupid
The god Eros (Eros) of the Greek gods or cupid (Cupid) or the god Amor (Amor) of the Roman Cupid. Or the god of love The style that we are familiar with is Baby angel with white wings Holding a bow to shoot arrows for people to love each other
The legend tells of the history of this god. Cicero described in three ways as one of the sons of Mercury (Hermes) and the goddess Diana (Artemis). One way Mercury and Venus’s son (Aphrodite)

And another way that Is the son of Mars (Erez, according to the Greek mythology) and Venus, while in Theogoni of Hezibod, which is the theological textbook (theoography), the oldest of the ancient Greeks, stated that Cupids were created. With Chaos and the world In the texts concerning ancient gods, it generally indicates that there are two or two divisions of Cupid that are sons of Jupiter (Perseus or Zeus) and Venus, the other being the son of Nix and Ereb For

อีรอส (Eros)

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com