ไดโอนิซัส

ไดโอนิซัส

ไดโอนิซัส (Dionysus) เทพแห่งเหล้าองุ่น

แบกคัส หรือ ไดโอนิซัส (Dionysus) ตามชื่อกรีก ได้รับการยกย่อง เป็นเทพองค์หนึ่งในคณะเทพโอลิมเปียน และเป็นที่นับถือของชนทั้งหลาย ในฐานะเทพผู้พบและครองผลองุ่น ต่อมาเป็นเทพครองน้ำองุ่นตลอดจน ความเมาเนื่องจากการดื่มน้ำองุ่นด้วย

ไดโอนิซัส เป็นบุตรของซุสเทพบดี กับนางสีมลี ธิดาของแคดมัสผู้ สร้างเมืองธีบส์กับนางเฮอร์ไมโอนี การกำเนิดของเทพไดโอนิซัสนับว่า น่า สงสารทีเดียว เหตุเพราะความหึงหวงของเจ้าแม่เฮรา กล่าวคือ

เมื่อเทพปริณายกซุสไปเกิดมีความปฏิพัทธ์พิศวาสนางสีมิลี จึงได้ จำแลงองค์เป็นมาณพลงมาแทะโลมและสมสู่ด้วยถึงแม้ว่านางจะได้รับแต่ คำบอกเล่าของมาณพ โดยไม่มีอะไรพิสูจน์ว่ามาณพนั้นคือเทพไท้ซุส นาง ก็พอใจและปีติยินดีไม่ติดใจ สงสัยอันใด ไม่ช้าเรื่องพิศวาสระหว่างซุส เทพบดีกับนางสีมลีก็แพร่งพรายไปถึงเจ้าแม่เฮราผู้หึงหวง เจ้าแม่มุ่งมั่น จะให้เรื่องนี้ยุติเสียทันที

จึงจำแลงองค์เป็นนางพี่เลี้ยงแก่ของสีมิลีเข้าไป ในห้องของนาง และชวนคุย พอได้ช่องก็ซักเรื่องเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความ รักของนาง และออกอุบายให้นางหลงเชื่อเกี่ยวกับประวัติอันน่าสงสัยของ มานพผู้นั้นว่าจะเป็นซุสจำแลงมาจริงหรือไม่ โดยให้มานพนั้นปรากฏกายให้เห็นในลักษณะของเทพเจ้า ซึ่งนางสีมิลีก็หลงเชื่อในที่สุดและตกลงใจที่จะกระทำตามที่พี่เลี้ยงแก่แนะนำ

เมื่อซุสเสด็จลงมาอีก นางสมิลีจึงหว่านล้อมให้ไท้เธอสาบาน โดย อ้างแม่น้ำสติกซ์เป็นทิพย์พยานว่าไท้เธอจะโปรดประทานฉันทานุมัติตาม คำขอของนางประการหนึ่ง ครั้นไท้เธอสาบานแล้วนางก็ทูลความประสงค์ ของนางให้ทราบ ซุสเทพบดีถึงแก่ตกตะลึงด้วยคิดไม่ถึงว่านางจะทูลขอ ในข้อฉกรรจ์ถึงเพียงนี้ ไท้เธอตระหนักดีว่า ถ้าให้เธอสำแดงองค์ให้ปรากฏ ตามจริง

ก็จะทำให้นางสีมิลีผู้เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่อาจมีชีวิตได้ แต่อย่างไรก็ดีไห้เธอก็มีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามสาบานอย่างเคร่งครัด ไม่มีทางจะบ่ายเบี่ยงได้ ด้วยว่าการละเมิดคำสาบานซึ่งอ้างแม่น้ำสติกซ์ อันศักดิ์สิทธิ์เป็นทิพย์พยานนั้นย่อมบังเกิดผลร้ายกับเทพผู้สาบานทุกองค์ เหมือนกันหมด ไม่มีที่ยกเว้นแม้แต่องค์เทพบดีซุสเอง

Dionysus, the god of wine
Bagus or Dionysus, according to the Greek name, is regarded Is one of the gods of the Olympian gods And is respected by all people As a god who finds and occupies grapes Later, as the gods dominated the wine as well. Drunkness due to drinking grape juice as well
Dionysus is the son of Zeus, the deity and Mrs. Simli, the daughter of Cadami. Built the city of Thebes with Mrs. Hermione The origin of Dionysus is quite poor because of the jealousy of the goddess Herera.

When the deity of Zeus was born to have a tenderness, the color of the woman, Mylie, had to be a young man descending into her mind and being in contact with him. The words of the young man With no proof that the young man was the Zeus god, she was pleased and delighted not to doubt any sooner or later about Zeus The deity and Mrs. Simli were spreading to the goddess Hera, jealous. Goddess committed Will stop this matter immediately

ไดโอนิซัส (Dionysus) เทพแห่งเหล้าองุ่น

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com