เทวีแห่ง การเกษตรกรรม

เทวีแห่ง

เทวีแห่ง การเกษตรกรรม

ในระหว่างที่ยังไม่พบธิดานี้ มีเรื่องแทรกเกี่ยวกับเจ้าแม่ดีมิเตอร์ เกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง ดังนี้

เพื่อมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้จัก เทวีดีมิเตอร์ ได้จำแลงองค์เป็นยายแก่ ในขณะ ที่นั่งพัก พวกธิดาของเจ้านครอีลูสิสรู้ ว่ายายแก่มานั่งคร่ำครวญคิดถึงลูก บังเกิดความสังเวชสงสาร และเพื่อที่ จะให้ยายหายโศกเศร้า นางเหล่านั้น จึงชวนยายแก่เข้าไปในวังให้ดูแลกุมาร ทริปโทลีมัส (Triptolemus) ผู้น้อง ซึ่ง ยังเป็นทารกแบเบาะอยู่ เทวีดีมิเตอร์ ยอมรับภาระนี้พอลูบคลำโอบอุ้มทารก

ทารกก็เปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวลขึ้นเป็นที่ อัศจรรย์แก่เจ้านคร และบริวารยิ่งนัก ตกกลางคืนขณะที่เทวีอยู่ ตามลำพังกับทารก เทวีคิดใคร่จะให้ทารกได้ทิพยภาพเป็นอมรตรัยบุคคล จึงเอาน้ำวิเศษเกสรดอกไม้ ชะโลมทารก พลางท่องบทสังวัธยายมนต์ แล้ว วางทารกลงบนถ่านไฟอันเร่าร้อน เพื่อให้ไฟลามเลียเผาผลาญธาตุมฤตยู ที่ยังเหลืออยู่ในกายทารกให้หมดสิ้น

ฝ่ายนางพญาของเจ้านครยังไม่วางใจยายแก่นักค่อยย่องเข้าไปใน ห้องเพื่อคอยดู ประจวบกับตอนเทวีดีมิเตอร์กำลังทำพิธีชุบทารกอยู่พอดี นางตกใจนัก หวีดร้องเสียงหลงพลางถลันเข้าฉวยบุตรออกจากไฟ ครั้น เห็นบุตรสุดสวาทไม่เป็นอันตรายแล้ว จึงหันกลับมาจะไล่เบี้ยเอากับยาย แก่เพื่อให้สาสมกับความโกรธแค้น แต่แทนที่จะเห็นยายแก่กลับเห็นรูปเทวี ประกอบด้วยรัศมีเรืองรองอยู่ตรงหน้า เทวีตรัสพ้อนางพญาโดยสุภาพ ใน การที่เข้าไปขัดขวางการพิธีเสีย ทำให้มนต์เสื่อมและชุบทารกอีกไม่ได้ แล้ว เทวีดีมิเตอร์ก็ออกจากเมืองอีลสิส เที่ยวหาธิดาต่อไป

วันหนึ่งเทวีดีมิเตอร์พเนจรเลียบฝั่งแม่น้ำอยู่พลัน ได้ประสบวัตถุ แวววาวสิ่งหนึ่ง อยู่แทบบาท เทวีจำได้ทันทีว่า เป็นสายรัดองค์ของธิดา คือสายรัดองค์ที่เพอร์เซโฟนีทิ้งฝากนางอัปสรแห่งแม่น้ำไซเอนไว้ ทรงของฮาเดสจะลงสู่บาดาล เทวีได้ของสิ่งนี้ยินดียิ่งนัก แสดงว่าธิดาอยู่ใกล้ที่นั้น จึงรีบดำเนินไปจนถึงน้ำพุแก้วแห่งหนึ่ง รู้สึกเมื่อยล้าจึง ทอดองค์ตามสบาย พอรู้สึกเคลิ้มจะหลับ เสียงน้ำพุก็ฟ่องเฟื่องยิ่งขึ้น เสียงพูดพึมพำ

ในที่สุดเทวีก็จับความได้ว่าเป็นการแจ้งข่าวของธิดาว่าเป็นประการ ใด น้ำพุเล่าประวัติของตนเองว่าเดิมตนเป็นนางอัปสรชื่อว่า แอรีธสะ Iara thusa) บริวารของเทวีอาร์เตมิส (Artemis) วันหนึ่งลงอาบน้ำในแม่น้ำแอล ฟิอัส (Alpheus) เทพประจำน่านน้ำนั้นหลงรัก แต่นางไม่ไยดีด้วยจึงหนีไป ส่วนเทพนั้นก็ติดตามไม่ลดละ นางหนีเตลิดข้ามเขาไปตลอดแว่นแคว้นซ้ำ ผ่านแดนบาดาลไปตลอดอาณาเขตของฮาเดส ได้เห็นเพอร์เซโฟนีประทับ บัลลังก์อาสน์ของราชินีแห่งยมโลก ครั้นกลับขึ้นมาอ่อนแรงเห็นไม่พ้นเทพ แอลฟีอัส นางเสี่ยงบุญอธิษฐานยึดเอาเทวีของนางเป็นที่พึ่ง เทวีอาร์เตมิส จึงโปรดบันดาลให้นางกลายเป็นน้ำพุอยู่ ณ ที่นั่น

เมื่อได้รู้ถึงที่อยู่ของธิดาดังนี้แล้ว เทวีดีมิเตอร์จึงรีบไปอ้อนวอนเทพ ซุสให้ช่วย ซุสอนุโลมตามคำวอนขอ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเพอร์เซโฟนีไม่ได้ เสพเสวยสิ่งใดในระหว่างที่อยู่บาดาลจะให้ฮาเดส ส่งเพอร์เซโฟนีขึ้นมาอยู่ กับมารดา แล้วมีเทวีบัญชาให้เฮอร์มีสลงไปสื่อสารแก่ฮาเดสในยมโลก ได้เสวยเม็ดทับทิมแล้ว 6 เมล็ด ในที่สุดจึงตกลงกันเป็นยุติว่าในปีหนึ่งๆ ให้เพอร์เซโฟนีเทวีอยู่กับฮาเดสในยมโลก 6 เดือน โดยเมล็ดทับทิมที่เสวยคิดเป็นเมล็ดละเดือนแล้วให้กลับขึ้นมา อยู่กับมารดาบนพิภพอีก 6 เดือน

สลับกันอยู่ทุกปีไป ด้วยเหตุนี้เมื่อเพอร์เซโฟนีเทวีอยู่กับมารดา โลกจึงอยู่ในระยะกาลของวสันตฤดูพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดผลิดอกออกผล และเมื่อเพอร์เซโฟนีเทวี ลงไปอยู่ในบาดาล โลกก็ตกอยู่ในระยะกาลของเหมันตฤดู พืชผลทั้งปวงร่วง หล่นซบเซา อันเป็นความเชื่อของชาวกรีกและโรมันโบราณ

ยังมีเรื่องที่ต้องเล่าต่ออีกเล็กน้อย คือเมื่อเทวีดีมิเตอร์พบธิดาแล้ว ก็กลับไปยังเมืองอีลูสิสอีก เพราะว่าเจ้าครองนคร กับนางพญาปลูกวิหาร ถวายเทวีไว้ที่นั่น เพื่อให้มนุษย์รู้จักการทำไร่ไถนา เทวีได้สั่งสอนทริปโทลี มัส ซึ่งเติบโตเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่แล้ว ให้รู้จักใช้ ไถ จอบ และเคียว สั่ง สอนชาวนาสืบๆ กันมาจนตราบเท่าปัจจุบัน

While still not found this daughter There is a story about the goddess of the meter. Happened one story as follows
So that no one knows Devi meter Has been a part of the old grandmother while he was resting. That the old grandmother came to sit and groan, miss the child Created a compassion for the poor, and in order for the grandmother to mourn, they invited the grandmother to enter the palace to take care of the child, Triptolemus, who was still a baby.

Devi meter Accepting this burden, enough to pet
Baby is shine There is water that is soft. The miracle to the city And the great family Fell at night while the devil was Alone with the baby Devi thinks that the baby can be blessed as Amornrai. Then took the magic water, flower pollen, baby shalom, recited the sermon and then placed the baby on a burning charcoal fire To let the fire spread and burn the deadly elements Remaining in the baby’s body

เทวีแห่ง การเกษตรกรรม

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com