ดีมิเตอร์ (Demeter)

ดีมิเตอร์

ดีมิเตอร์ (Demeter) เทวีแห่งการเกษตรกรรม

เทพซุส มีเทวีภคินี 3 องค์ ในจำนวนนี้ 2 องค์เป็นคู่พิศวาสของซุสด้วย องค์หนึ่งคือ เทวีเฮรา อีกองค์ทรงนามว่า ดีมิเตอร์ (Demeter) ตามชื่อกรีก หรือภาษาโรมันว่า ซีริส (Ceres) เป็นเทวีครองข้าวโพด ซึ่งหมายถึง การเกษตรกรรมนั้นเอง

เทวีดีมิเตอร์มีธิดาองค์หนึ่งทรงนามว่า พรอสเสอะพิน (Proserpine) หรือ เพอร์เซโฟนี (Persephone) เป็นเทวีครองฤดูผลิตผลของพืชทั้งปวง เพื่ออธิบายธรรมชาติของการผลัดฤดูกวีกรีกโบราณจึงผูกเรื่องให้เทวีองค์นี้ ถูกฮาเดส ลักพาตัวไปเป็นคู่ครองในยมโลก ดังมีเรื่องดังนี้

ฮาเดส ปกครองยมโลกอยู่คนเดียว โดดเดี่ยวไร้คู่มาเป็นเวลานาน หามีเทวีองค์ใดไยดีที่จะร่วมเทวบัลลังก์กับฮาเดส เทวีแต่ละองค์ที่ฮาเดส ทอดเสน่หา ต่างองค์ต่างก็ไม่สมัครรักใคร่ ด้วยไม่ปรารถนาจะลงไปอยู่ใน ใต้หล้าแดนบาดาล อันดวงสุริยาไม่สามารถทอแสงลงไปถึง ในที่สุดฮาเดส

ต้องตั้งปณิธาน จะไม่ทอดเสน่หาใครอีกเป็นอันขาด หากปฏิพัทธ์สวาท กับใครก็จะฉุดคร่าพาเอาลงไปบาดาลดื้อๆ

วันหนึ่งเพอร์เซโฟนี พร้อมเพื่อนเล่นทั้งมวล ชวนกันลงเที่ยวสวน ดอกไม้ เที่ยวเด็ดดอกไม้อันจรุงกลิ่น สอดสร้อยร้อยมาลัยอยู่เป็นที่สำราญ

บังเอิญฮาเดสขับรถทรงแล่นผ่านมาทางนั้น ได้ยินสรวลสรรหรรษา ร่าเริง ละครเสียงขับร้อง ของเหล่านางอัปสรสาวสวรรค์ลอยมา จึงหยุดรถทรง ลงไปเยี่ยมมองทางช่องสุมทุมพุ่มไม้ ครั้นพบเทวีรุ่นสะคราญทรงโฉมวิลาส วิไลนักให้นึกรัก จะเอาไปไว้ในยมโลก ฮาเดสจึงก้าวกระชากชิงอุ้มเพอร์ เซโฟนีเทวีขึ้นรถไปในทันที

ฮาเดสขับรถเร่งไปจนถึงแม่น้ำ ไซเอนี (Cyane) ซึ่งขวางหน้าอยู่ เห็น น้ำในแม่น้ำเกิดขยายท่วมท้นตลิ่งสกัดกั้นฮาเดสเอาไว้ จึงชักรถไปทางอื่น ใช้มือถือคู่หัตถ์มีง่าม 2 แฉก กระแทกกระทั่งแผ่นดินให้แยกออกเป็นช่อง แล้วขับรถลงไปยังบาดาล ในขณะเดียวกันนั้นเพอร์เซโฟนีแก้สายรัดองค์ ขว้างลงในแม่น้ำไซเอน พลางร้องบอกนางอัปสรประจำแม่น้ำ ให้เอาไป ถวายเทวีดีมิเตอร์ ผู้มารดาด้วย

ฝ่ายดีมิเตอร์ แม่โพสพกลับมาจากทุ่งข้าวโพด ไม่เห็นธิดาเที่ยว เพรียกหาก็ไม่พานพบวี่แววอันใด เว้นแต่ดอกไม้ ตกเรี่ยราดกลาดเกลื่อน อยู่ เทวีเที่ยวหาไปตามที่ต่างๆ พลางกู่เรียกไปจนเวลาเย็นให้อาดูร โทมนัส นัก ล่วงเข้าราตรีกาล ก็ไม่หยุดพักการเสาะหาธิดาจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่

แม้กระนั้นก็ไม่ลดละความพยายาม คงดั้นด้นเรียกหาธิดาไปตามทางอีก มิได้ห่วงถึงภาระหน้าที่ประจำที่เคยปฏิบัติแต่อย่างใด ดอกไม้ทั้งปวงจึง เหี่ยวเฉาเพราะขาดฝนชะโลมเลี้ยงติณชาติตายเกลี้ยงไม่เหลือเลย พืชพันธุ์ ธัญญาหารถูกแดดแผดเผาซบเซาหมด ในที่สุดเทวีก็สิ้นหวัง ระทดระทวย หย่อนองค์ลงนั่งพักที่ริมทางใกล้นครอีลสิส ความระทมประดังขึ้นมาสุดที่ จะหักห้าม เทวีก็ซบพักตร์กันแสงไห้ตามลำพัง

Demeter, the goddess of agriculture
The Zeus gods, with 3 dharma gods, are two of Zeus’s dignitaries, one of which is the goddess Dera (Demeter), according to the Greek or Roman name Ceres. Devi occupies corn, which means agriculture itself.
Devi has one daughter named Proserpine or Persephone. It is the goddess of the season. In order to explain the nature of the season shifting, the ancient Greek poets tied the story for this goddess to be kidnapped as a partner in the underworld. As follows:

Hades ruled the underworld alone Lonely without a partner for a long time Looking for any god to join the throne with Hades Each goddess, which has a passion for each other, does not apply for love. With no desire to go down in Under the ground The Suriya cannot shine to Finally, aides
Must set resolutions Will never fry anybody else If it is unrelated With whoever will pull down and take down the stubborn bowels

One day Persephone With all friends Invite each other to visit the flower garden, visit the flowers that attract the smell. Inserting a chain of garlands to be a pleasure
Incidentally, Hades drove through the way. Hear the joyful, cheerful, theatrical sound.

ดีมิเตอร์ (Demeter)

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com