เทพโอลิมปัส 16พระองค์

เทพโอลิมปัส

เทพโอลิมปัส (The Olympians, Major gods) เป็นเทพที่อาศัยบน ยอดเขาโอลิมปัส (Olympus) มีทั้งหมด 12 องค์ แต่ถ้านับอย่างถี่ถ้วนจะมี ทั้งสิ้น 16 องค์ ดังนี้

Olympus (The Olympians, Major gods) are gods that live on There are a total of 12 Olympus peaks, but if counted carefully, there will be a total of 16 elements.

ซุส

1. ซุส (Zeus) (ซีอุส/จูปีเตอร์) เป็นราชาของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายและ เหล่ามนุษย์บนโลก ซุสมีอาวุธเป็น Thunderbolt (อสนีบาต) เทพซุสมีพี่น้องซึ่งเป็นเทพปกครอง โลกร่วมกัน 5 องค์ ได้แก่ เทพโพไซดอน เทพีดีมิเทอร์ เทพีเฮรา เทพฮาเดส และเทพีเฮสเทีย

โพไซดอน

2. โพไซดอน (Poseidon) เทพเจ้าแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์ของพระองค์คือ “สามง่าม” หรือ “ตรีศูล” เทพผู้เขย่าพื้นพิภพ ผู้บันดาลให้เกิดพายุ บิดาแห่งม้า

ดิมิเทอร์

3. ดิมิเทอร์ (Demeter) เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรรม การเก็บเกี่ยว

เฮรา

4. เฮรา (Hera) ราชินีแห่งสวรรค์ เป็นทั้งพี่สาวของซุสและเป็นภรรยาด้วย เฮราเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิด ทารก การสมรส สัตว์ประจำพระองค์คือนกยูง

เฮสเทีย

5. เฮสเทีย (Hestia) เทพีพรหมจรรย์แห่งการครองเรือน เทพแห่ง ครอบครัว ในฐานะของเทพีผู้รักษาบ้าน พระนางเป็นผู้ ที่สร้างบ้านขึ้นเป็นคนแรกวิหารของพระนางอยู่ที่กรุงโรม ซึ่งจะได้รับการบวงสรวงจาก สาวพรหมจารี พระนางมีสัญลักษณ์เป็นไฟนิรันดร

อาเรส

6. อาเรสหรือแอรีส (Ares)เทพแห่งสงคราม บุตรของ ซุส กับเฮร่า สัตว์ประจำพระองค์คือเหยี่ยวและ สนัขมังกรไฟ (บางตำราว่าเป็นนกแร้ง) เทพองค์นี้มีเทพที่เป็นน้องสาว ชื่อว่า อีริส เธอคือเทพีแห่งการวิวาท

อะพอลโล

7. อะพอลโล (Apollo) เทพเจ้าแห่งการทำนาย กีฬา การรักษา โรคภัย การดนตรี และเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ เป็น บุตรแห่ง ซุส และ เทพีเลโต (Leto) มีน้องสาว ฝาแฝดชื่อ อาร์เทมิส (Artemis) อะพอลโล่มีต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์คือ ต้นลอเรล Laurel สัตว์ศักดิ์สิทธิ์คือ นกกาเหว่าและห่าน เครื่องดนตรีประจำพระองค์ คือพิณ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อยู่ที่เดลฟี (Delphi) ซึ่งที่นั่นจะมีนักบวชคอยบอกคำทำนาย ของพระองค์ให้แก่ประชาชนที่มาสักการบูชา

อาร์เทมีส

8. อาร์เทมีส (Artemis) เทพีแห่งดวงจันทร์และการ ล่าสัตว์ เป็นบุตรีของซุสและเทพีเลโต เป็นน้องสาวแฝดของอะพอลโล พระองค์เป็นเทพพรหม จรรย์องค์หนึ่งใน 3 องค์ ภาพที่ผู้คนเห็นอยู่เสมอๆ คือพระองค์ จะถือธนูและศร มีสุนัขติดตาม สวมกระโปรงสั้น บางครั้งอาจเห็นเธออยู่ บนรถศึกเทียมด้วยกวางขาว

เฮอร์มีส

9. เฮอร์มีส (Hermes) เทพแห่งการค้า การโจรกรรม และผู้ส่งสารของเหล่าทวยเทพ เป็น บุตรของซุสกับเทพธิดาไมอา เทพไททัน พระองค์มักจะปรากฏกายใน ลักษณะสวมหมวกขอบกว้าง สวมรองเท้ามีปีก ถือคทาที่มีงูพัน ชื่อ คะดูเซียส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการแพทย์

อาธีน่า

10. อาธีน่า (Athena) หรืออีกนามหนึ่ง มิเนอร์วา Minerva เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และ ศิลปศาสตร์ทุกแขนงของกรีกรวมถึงศิลปะการต่อสู้ด้วย ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์คือต้นมะกอก เทพีอธีน่า เป็นผู้ที่มอบมะกอกให้กับมนุษย์ เป็นองค์แรก ทำให้เมือง Athens ได้ใช้ชื่อของพระองค์เป็นชื่อเมืองเพื่อ เป็นเกียรติ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเธอได้แก่ นกฮูก

อะโฟรไดท์

11. อะโฟรไดท์ (Aphrodite) เทพีแห่งความรักและความงามเป็นบุตรของ ซุส กับ เทพีไดโอนี่ (บางตำราว่าเกิดจากฟองคลื่น) สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเธอ ได้แก่ นกกระจอกนกนางแอ่น ห่าน และเต่า ส่วนดอกไม้และผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของ พระนางได้แก่กุหลาบ Myrtle และแอปเปิล กล่าว กันว่าพระนางเป็นเทพีผู้คุ้มครองเหล่าโสเภณีด้วย นางได้สมรสกับเฮเฟสตัส เทพแห่งการช่างที่มีรูป ร่างอัปลักษณ์ จึงได้มีสัมพันธ์ชู้สาวกับแอรีส หรือ มาร์ส เทพแห่งสงคราม ต่อมาได้มีบุตรชื่อคิวปิด (อีรอส) เทพแห่งความรัก และบุตรคนเล็ก แอนติรอส เทพผู้บันดาลให้เกิดความรักตอบ

เฮเฟสตัส

12. เฮเฟสตัส (Hephaestus) เทพแห่งไฟ โลหะ และการช่าง เป็นบุตรของ ซุส กับ เฮรา (บางตำราว่าเป็นบุตรของ Hera ผู้เดียว) พระองค์เป็นเทพที่พิการและอัปลักษณ์

ไดอะไนเซิส

13. ไดอะไนเซิส (Dionysus) ไดอะไนเซิส หรือ ไดโอนีซุส เทพแห่งไวน์ การทำไวน์ และการเก็บเกี่ยวผลไม้ และยังได้รับ การยกย่องว่าเป็นเทพแห่งละครอีกด้วย

เพอร์ซิโฟเน

14. เพอร์ซิโฟเน (Persephone) ธิดาของเทพีดีมิเทอร์ซึ่งถูกฮาเดสจับตัวไปเป็นภรรยาได้รับอนุญาต ให้กลับขึ้นมาบนโลก ได้ปีละไม่กี่ครั้ง และการกลับขึ้นมาแต่ละครั้งก็คือการเปลี่ยน ฤดูนั้นเอง

อีรอส

15. อีรอส (Eros) กามเทพ รู้จักกันดีในภาษา โรมันว่า คิวปิด Cupid เป็นบุตรแห่ง เทพีความรัก อะโฟรไดท์และเทพการ ศึกสงครามแอรีส

เฮเดส

16. เฮเดส (Hades) หรือฮาเดส (อีกนามหนึ่งคือ เฮดีส Hedes) ชื่อในภาษาโรมัน “พลูโต” เทพแห่งใต้พิภพยมโลก และเป็นเทพดูแลอัญมณีใต้ดิน ชาวกรีกบูชา พระองค์ก่อนเสมอที่จะลงมือทำเหมืองแร่

เทพโอลิมปัส เทพทั้ง16พระองค์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชมได้ที่ : 6688trading.com