ตำนาน เทพกรีก-โรมัน

ตำนาน

แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ เทพนิยายแห่งกรีกและโรมัน ยัง คงเป็นที่ต้องมนตร์ของเด็กและคนโตๆ อย่างเราได้ถวิลหาที่จะอ่านเพื่อให้ ความหลังวันเก่าๆ แทรกเข้ามาในความรู้สึก เมื่อสมัยที่เรียนมัธยมนั้นคน ที่สอนให้อ่านเทพปกรณัมปรัมปรา คือครูที่สอนประวัติศาตร์ชาติต่างๆ ก็มีความรู้สึกว่ามนตร์ขลัง และเสน่ห์แห่งตำนานเทพกรีกและโรมันนั้นมันมีผลต่อจิตใจอย่างมากที่ เดียว หลังจากนั้นก็ลุ่มหลงในเทพแต่ละองค์จนไม่อาจจะถอนตัวถอนใจ และถอนสายตาจากเทพ ตำนาน นั้นได้ หลังจากนั้นก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเก็บ รวบรวมรายชื่อและที่มาที่ไปของบรรดาเทพเหล่านั้นไว้อย่างดี มีทุกเล่ม ทั้งจากเรื่องที่แปลมา ซึ่งดีว่าเป็นคนชอบแปล เรื่องราวอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องที่รักและเรื่องที่ชอบจะแปลได้อย่างมีความ สุขที่เดียว

ตำนาน กรีกอธิบายถึงการถือกำเนิดของโลกและรายละเอียดของ สวิต รวมทั้งการผจญภัยของบรรดาเทพ เทพี วีรบุรุษ และสิ่งมีชีวิตในตำนานอื่นๆ เป็นเรื่องราวปรัมปราที่เกี่ยวกับเทพเจ้า วีรบุรุษ และความ สำคัญของวิธีปฏิบัติ และพิธีในทางศาสนาของชาวกรีกโบราณ

เทพปกรณัมกรีกได้ถูกรวบรวมขึ้นมาจากเรื่องเล่าและศิลปะที่แสดง ออกมาในวัฒนธรรมของกรีก

How long will it pass? Greek and Roman fairy tales are still a must for children and elders. Like we have been wanting to read so Old days Inserted into the feeling When he was in high school That teaches to read myths Is a teacher who teaches various national history Had a magical feeling And the charm of the myths of Greek and Roman gods, which had a great impact on the mind at the same time, after which he was enchanted by each god until he could not withdraw. And withdrawing his eyes from that myth Gathering the names and sources of those gods as well. There are all books, both from the translated stories. Which is good to be translated Some stories, especially love stories and stories that can be enjoyed in one place

กรีก

ติดตามติชมได้ที่ : 6688trading.com

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : google